Dobro je vedeti

Kaj je tekoča biopsija (liquid biopsy)?

Tekoča biopsija je testiranje vzorca krvi, ki služi odkrivanju tumorskih celic, ki krožijo v krvi.

Prav tako omogoča hitri vpogled v učinkovitost kemoterapevtika. Če je zdravljenje uspešno, nam tekoča biopsija omogoča sledenje učinkovitosti zdravljenja, v nasprotnem primeru pa nas opozori, da je karcinom razvil odpornost na določeno terapijo. Le to nam daje možnost prekinitve neuspešne metode zdravljenja, ki ob enem povzroča močne stranske učinke.

Maligni tumor

Rak ali maligni tumor je bolezen, ki nastane zaradi nepopravljive spremembe v jedru celice-mutacije genov. Spremenjene gene (mutacijo) lahko podedujemo ali pa nastane za časa življenja. Zaradi nepovratne spremembe se celice začno nenadzorovano deliti zato vraščajo v sosednja tkiva in potujejo po mezgovnicah v bezgavke. Kasneje jih kri lahko zanese v oddaljene organe kjer nastanejo zasevki.

Kaj so cirkulirajoče tumorske celice (CTC)?

CTC so maligne celice, ki so se odvojile od primarnega tumorja in zašle v krvni obtok v katerem krožijo in imajo potencial, da razvijejo metastaze.

Na podlagi CTC lahko ugotovimo:

  • zgodnje odkrivanje in postavljanje diagnoze novih malignih obolenj
  • sledenje bolezni obstoječega malignega obolenja
  • prognoza
Testiranje kemosenzibilnosti (učinkovitosti zdravil)

Test kemosenzibilnosti nam podaja informacije in smernice o terapijah s posebnim poudarkom na zdravljenju, ki je najbolj primeren za posameznika v klinični praksi. Zaradi močnih nezaželenih  učinkov je zanimanje za testiranje učinkovitosti zdravil vse večje.

Analiza zajema krvni test lahko pa tudi vzorec tkiva. Izolirane in identificirane tumorske celice iz vzorca krvi ali tkiva so predmet analiz:

  • odzivnost kemoterapijskih zdravil
  • genetsko profiliranje z namenom usmerjanja tarčnih terapij (npr. monoklonska protitelesa)
  • test odzivnosti na naravne substance, ki lahko služijo kot podporna terapija

 

Rezultati analize so predstavljeni v pisnem sporočilu, ki služijo zdravniku v pomoč pri izbiri zdravila.

Genetska analiza zagotavlja informacijo o tem ali je posameznik »počasni« ali »hitri« metabolizator določenih zdravil (kemoterapija). To lahko odigra ključno vlogo pri določanju učinkovitosti določenega kemoterapevtika in njegovih možnih nezaželenih učinkov.

Komu so testi namenjeni?
  • Osebam z akutno maligno diagnozo, ki želijo več informacij o možnostih zdravljenja vključno z naravnimi ekstrakti
  • Osebam katere želijo zmanjšati možnost razvoja malignega obolenja v prihodnosti
  • Osebam, ki so genetsko podvržene razvoju karcinoma, bodisi zaradi druženske anamneze ali načina življenja