O RGCC

 

Podjetje R.G.C.C. je specializirano za področje medicinske genetike, katera obsega genetiko raka, kemosenzibilnost ter raziskave in razvoj v farmacevtski industriji. Sedež podjetja je lociran v Švici, popolnoma novi, najsodobnejši laboratorijski objekti pa so v severni Grčiji. Opremljeni so z najsodobnejšo tehnološko opremo in specializirano programsko opremo za analizo podatkov.

Dejavnosti R.G.C.C. lahko razdelimo na dva glavna sektorja:

  • Klinične storitve:
    • Zgodnja detekcija
    • Imunofenotipizacija
    • Izolacija tumorskih celic ob uporabi najsodobnejših pretočnih citometrov
  • Testiranje občutljivosti / kemosenzibilnosti z uporabo mikro-array tehnologije

Preverjanje visoke prepustnosti se uporablja za zagotavljanje avtomatske in hitre metode za vzorčno obdelavo, kot tudi za pregledovanje različnih vrst knjižnic, vključno s kombinatorno kemijo, genomiko, beljakovinskimi in peptidnimi knjižnicami.

R.G.C.C. S.A., laboratorij R.G.C.C. Group izpolnjuje mednarodne standarde, potrjeno s certifikatom ISO (mednarodna organizacija za standardizacijo) Akreditacija št.860-02