RGCC testi

Personalizirano testiranje raka

  • odkrivanje zgodnjih znakov razvoja raka
  • pomoč pri spremljanju obstoječih vrst raka
  • izdelava individualnega profila kemoterapevtskih zdravil in naravnih snovi, ki jih je mogoče uporabiti za doseganje najboljših rezultatov zdravljenja

 

Terapevtski koncept

Maligni tumor je sestavljen iz več podskupin celic (subpopulacij) z različnimi lastnostmi. Ena izmed podskupin dejansko vodi v napredek bolezni, odpornosti proti terapiji ter povečuje možnost ponovitve bolezni. Ta podmnožica se imenuje matične celice raka. V fazi zdravljenja se lahko rakave celice uničijo zato običajna diagnostika ne zazna signala bolezni (rakave celice so lahko v populaciji od 10^ 9 do 10 ^ 12 celic). Ta meja definira fazo mirovanja bolezni. V tej fazi lahko preživijo le matične celice raka, kolonizirajo v odaljene organe ter vodijo v metastatski razvoj bolezni. Zato je naš osnovni namen testiranja odkriti in analizirati kateri terapevtski pristop se najučinkoviteje odzove na bolezen. Prav tako je tudi v fazi remisije oz. mirovanja bolezni pomembno odkriti in raziskati značilnost razširjene matične celice raka in s tem zmanjšati tveganje za metastaziranje.  Prav tako pa odkriti možnosti za zdravljenje celo teh celic. Torej osnovni cilj je odkriti in analizirati celice karcinoma vsakem stadiju bolezni.

Oncocount:

Test se uporablja za določitev števila celic CTC(Circulating Tumor Cells). Zagotavlja samo informacije o prisotnosti in koncentraciji rakavih celic. Test pokaže na obstoj progenitornih celic, ki so pomembne za pojav recidiva ter ponovitve bolezni.

Cena: 780 eur

Onconomics:

Je test kemosenzitivnosti na citotoksična zdravila. Zagotavlja informacije o učinkovitosti določenih zdravil na celicah raka. Metoda vključuje dva postopka, epigenetsko analizo in preiskuse trajnosti za preverjanje podatkov.

Cena: 1950 eur

Onconomics extracts:

Je preiskus občotljivosti tumorske celice na naravne ekstrakte. Zagotavlja informacije o učinkovitosti naravnih bioloških snovi ali ekstraktov na rakave celice. Ocena temelji na treh metodah: neposrednem citotoksičnem učinku, stimulaciji imunskega sistema ter zaviranju proliferativnih signalov v rakavih celicah.

Cena: 1750 eur

Onconomics Plus:

Test obsega testiranje kemosenzitivnosti. Poleg tega test vključuje tudi testiranje učinkovitosti naravnih bioloških snovi ali ekstraktov na rakave celice. Ta ocena temelji na treh metodah: neposrednem citotoksičnem učinku, stimulaciji imunskega sistema ter zaviranju proliferativnih signalov v rakavih celicah.

Cena: 2400 eur

Oncotrace:

Določitev števila celic CTC(Circulating Tumor Cells) in imunofenotipov za vse vrste malignih bolezni. Ta test zagotavlja informacije o prisotnosti celic karcinoma v obtoku, njihovi koncentraciji in imunofenotipu, kar lahko pomaga pri prepoznavanju njihovega izvora.

Cena: 870 eur

SOT- podporna oligonukleotidna terapija

SOT je prilagojena terapija za raka, viruse in patogene bakterije, vključno z boreliozo. SOT ima sposobnost, da se veže na določen specifičen gen, ki nadzoruje rakavo celico ali patogen, ter s tem prekine kritični proces, ki spodbuja njeno preživetje ali rast. Pri tej terapiji analiziramo pacientovo kri in ustvarimo komplementarno oligonukleotidno zaporedje, ki je zasnovano tako, da prekine preživetje ali rast celic. Kontaktirajte nas, da se pogovorimo o vaših zahtevah.

Cena: 1800 eur

Oncotrail:

Test določa število celic CTC(Circulating Tumor Cells) in imunofenotipov za določene vrste malignih bolezni. Ta test je primer prilagojenega preizkusa za nekatere vrste malignih bolezni, kot so rak dojke (Oncotrail RGCC za dojke), rak prostate (Oncotrail RGC za prostato), sarkom itd. Ta test vključuje le markerje, pomembne za določeno vrsto malignosti, zaradi česar je test dobro orodje za nadalnje spremljanje bolezni.

Cena: 870 eur

ChemoSNiP:

SNP(Single Nucleotide Polymorphisms) analiza citostatikov. Farmakogenomika je znanost, ki preučuje podedovane spremembe v genih, ki narekujejo odziv na zdravila in raziskuje, kako je mogoče te različice uporabiti za napovedovanje, ali bo pacient imel dober, ali slab odziv na zdravilo, ali pa nobenega odziva.
Enotni nukleotidni polimorfizmi (SNP-ji) so variacije DNA sekvenc, ki lahko vplivajo na to, kako ljudje razvijajo bolezni in ali se odzivajo na kemikalije, zdravila ter druge povzročitelje.
ChemoSNiP vključuje preučevanje SNP-jev genov, ki so vključeni v metabolizem / detoksifikacijo citostatičnih ali ciljnih zdravil, ki se uporabljajo pri zdravljenju raka.

Cena: 950 eur

Metastat:

Test Metastat je zbirka specifičnih markerjev, ki se odkrijejo na določenih organih. V literaturi so številni markerji povezani s specifičnimi metastazami tumorskih organov.
Celice primarnega tumorja, ki imajo sposobnost metastaziranja, bodo izražale specifične gene in beljakovine v skladu z organom, ki se metastazira, kar je podano z genetskimi informacijami.

Cena: 1050 eur

Immune-Frame:

Ta test se osredotoča na status imunskega sistema in celotno imuniteto organizma.

Cena: 1050 eur

aCGH:

Neuravnotežene anomalije kromosomov lahko privedejo do različnih genetskih motenj kot tudi raka. Array CGH se lahko uporablja za ugotavljanje neravnovesij v celotnem genomu z višjo ločljivostjo od tradicionalnih mikroskopskih metod. Zgoraj navedene aberacije bi lahko bile povezane z genomskimi regijami, ki bi lahko bile koristne pri prepoznavanju primarnega izvora tumorja.

Cena: 950 eur

Kateri test naj opravim?

Testi, ki se priporočajo za ugotavljanje pravega zdravila in aktivnih snovi pri določeni diagnozi:
• Onconomics ali
• Onconomics Plus

Testi, ki se priporočajo za spremljanje bolnika:
• Oncocount R.G.C.C. ali
• Oncotrace R.G.C.C. ali
• Oncotrail R.G.C.C. samo za poznano, specifično diagnozo raka

Kakšen je časovni interval za nadaljnja spremljanja?
Prvo leta se priporoča testiranje vsake 3 mesece nato pa na vsakih 6 mesecev.

Test, ki se osredotoča na stanje imunskega sistema in imuniteto:
• Immune-Frame

Ali lahko CTC (circulating tumor cells) predvidijo mesto ponovitve in metastaze?
V obdobju treh let se izvaja meta analiza, ki primerja CTC profil z metastaskim profilom, da bi odkrili markerje, ki so pomembni pri mestu ponovitve.

Test, ki se osredotoča na učinkovitost terapevtskih sredstev proti raku posameznega bolnika:
• ChemoSnip